Статии

Ролята на семейството в съвременното общество

автор: Кирил Стойчев 11.08.2017 27060


Image ALT text

Това, което ни липсва днес са философски концепции по ключови житейски въпроси, какъвто е и въпроса – каква е ролята и функцията на семейството в съвременното общество?

Ще се опитам с помощта на астрологичната символика да дам отговор на този въпрос. В астрологията знакът, който символизира семейството е Рак. Ето някои от понятията свързани с него – дом, семейство, родина, корени, черупка, защита, грижа, емоции, сигурност, хранене. В природата ракът е едно от първите същества, които са започнали да се грижат за потомството си.

Следвайки принципа на аналогията, може да изведем заключението, че първата и основна функция на семейството е да осигури оцеляването на потомството. Тук имам предвид не само физическото оцеляване, но и емоционалната (психологична) сигурност, която семейството дава на своите членове.

Децата трябва да бъдат защитени от външни опасности (роля, която се играе от бащата) и да бъдат нахранени (ролята на майката). Грижата създава привързаност, привързаността създава обич, усещане за близост, нуждаеш се от семейството си и семейството се нуждае от теб. Като си малък се грижат за теб, когато пораснеш - ти помагаш на своите родители и разбира се – отглеждаш децата си. Във всеки един етап от живота знаеш какво се иска от теб и какво трябва да правиш, за да оцелееш – видял си как се справят родителите, ти следваш модела и това ти дава цел, увереност, спокойствие, осмисля живота ти.

Оцеляването е причината, поради която хората са се събирали да живеят по двойки, в семейства и да отглеждат заедно поколението си. Това е дълбоко заложено във всеки от нас – продължението на рода, възпроизвеждането на живота отново и отново.

По отношение на обществото, семейството също има важна роля, която изпълнява. Ако обществото е един организъм, то семейството е клетка от него, и като такава то има определена функция. Каква?

Човешкото общество е възникнало в процеса на еволюция и неговата роля е да създаде по-добри шансове за оцеляване на отделните семейства, отколкото те биха имали сами. За тази цел всяко семейство (и неговите членове) е започнало да играе определена роля в обществения живот. Едни са били воини, други строители, търговци, лекари, царе, жреци и т.н.

За да се усъвършенства обществото, всяка отделна клетка трябва да изпълнява по-добре ролята, която и е отредена, което означава, че всяко следващо поколение трябва да се справя по-добре с задачите, които има. Това е ставало като знанията, които са били натрупани от отделните членове на обществото, са били предавани от поколение на поколение, вътре в семейството. Синът е наследявал бащата, но не само материално, а бащата предавал на сина си професионалния опит и знания, които е натрупал. (астрологически това е съответно на знака Козирог, както и на 10 дом, който символизира както призванието на родения, така и бащата. Знаците Рак и Козирог са противоположни и се допълват в значенията си)

Това е позволило на обществото, макар и с бавни темпове, да се усъвършенства и развива, а също и неговите членове. Развитието - интелектуално и професионално - е втората функция, която семейството успешно е изпълнявало.

Този модел е просъществувал хиляди години – семейство, което се грижи за оцеляването на своите членове, и което благодарение на предаването на професионалните знания от баща на син (както и знанията за водене на домакинство от майка на дъщеря), е осигурило развитието на обществото и благоденствието на всеки негов член.

Дали така стоят нещата и днес?

Някъде да, но в съвременното западно общество този модел все повече губи своята значимост, което води до обезценяване ролята на семейството и то, изгубило своите основни функции, започва да се руши и разпада през последните десетилетия буквално пред очите ни.

Обществото започна да иззема функциите на семейството.

Вместо да се отглеждат от родителите, децата се отглеждат и възпитават в яслите и детските градини. Обществото и създадените от него социални институции се грижат повече за оцеляването на децата, отколкото техните родители и тази тенденция се задълбочава.

Това омаловажава ролята на семейството, свеждайки я само до биологичното възпроизводство, но забележете - чийто темп в Европа намалява със всяка измината година и това е следствие на процесите, които описвам в тази статия. Семейството ражда деца, обществото не може да ги роди!

От друга страна, все по-малко са децата, които наследяват професията на родителите си, или черпят директно от техния професионален опит и знания. В повечето случаи учебните заведения са тези, които дават професионални знания, но дори и в този случай децата много рядко учат в сфера, професионално свързана със занятията на техните родители.

Това са истинските причини, която стоят и зад разпада на съвременните бракове. Обществото, със своята завишена социална (оцеляване) и образователна (развитие) роля обезсмисли необходимостта от съществуване на семейства от класически тип.

Семейството е възникнало, за да улесни за оцеляването на индивида и да създаде условия за неговото развитие. Обществото възниква, за да подпомогне оцеляването на семейството, т.е обществото трябва е в услуга на семейството, а то - на членовете си.

Днес човекът служи на обществото, а семейството все повече се превръща в непотребна брънка във веригата – човек – семейство – общество.

Бавно, но неотклонно, моделът „човек – семейство – общество“ се променя в посока „човек – общество“, правейки излишно съществуването на семейството.

Дори и децата да растат формално в семейства, те не се отглеждат от тях, нито получават от родителите знания, необходими за тяхното съществуване и реализиране в обществото.

Децата прекарват повече време в училищата и се прибират у дома си едва ли не само да спят. В малкото време, в което са там получават знания/информация от телевизора или Интернет. Те самите не изпитват потребност да общуват със своите родители, защото тази нужда е задоволена.

Днес не се нуждаеш от семейство, за да оцелееш, обществото е този фактор, който подсигурява твоето физическо оцеляване.

Днес не се нуждаеш от семейство, за да се сдобиеш с професия, обществото ще те образова и обучи как да работиш.

Днес, между семейството и обществото се води една битка, кой да се грижи за децата, битка, която по условие семейството е обречено да изгуби, защото е принудено да се подчини на законите. Изземването на грижата за децата от семейството и прехвърлянето й на институциите, води до бавно, но сигурно унищожаване на семейния модел. Това е равносилно на зачеркване на всичко, което зодиакаления знак Рак символизира – близост, сигурност, емоции, удовлетворение, щастие.

За съжаление тази загуба, в дългосрочен план, ще се окаже фатална за обществото и за всеки човек, защото унищожаването на семейния модел води до липса на усещане за близост и подкрепа, което поражда емоционална несигурност и стрес, както у децата, така и у техните родители. Прави ги нещастни, неудовлетворени, емоционално подтиснати, нездрави физически и най-вече психически.

Резултатът ще бъде (е!) едно все по-бавно възпроизвеждащо се общество, съставено от болни и нещастни членове.

Има ли изход?

Да – или хората, които ръководят обществото (държавата) да осъзнаят накъде го водят и да променят курса, или всеки родител да поеме отново функциите, които изначално са му присъщи по отношение грижата, възпитанието и образованието на собствените деца.

----------------------------

За да не бъде тази статия само констативна, имам следните предложения, които могат да доведат до промяна на статуса на семейството. Това изисква законодателни промени в Закона за лицата и семейството, в който думата "семейството" присъства само в заглавието на закона, не и в неговите разпоредби, където "семейство" е приравнено на "брак"

Идеята вложена в тези предложения е следната, дръжавата подпомага и се грижи семействата, а семействата - за своите членове. Пълнолетни лица в трудоспособна възраст, които избират да живеят извън семейство, да носят по-голяма данъчна тежест - "ергенски данък". ЗАЩО? Защото семейството (семейната среда) създава по-добри условия за физическото и психическото здраве на членовете си и така те са в по-малка тежест на обществото!

 1. Когато двама пълнолетни (със завършено средно образование) сключат граждански брак и им се роди първо дете, те получават специален правен статус на семейство, който се губи с разтрогването на брака или при установенa фактическа раздяла на родителите.
 2. Създава се регистър на семействата, в който се вписват всички промени, настъпващи в тях.
 3. Детето е член на семейството до 21 годишна възраст или до 25, ако учи висше образование, или докато сключи брак.
 4. Семейството получава данъчни облекчения (спрямо несемейните) и финансови стимули насочени към образованието на детето/децата.
 5. Детето се приема с предимство в учебните заведения (или специалностите), в които са учили неговите родители (срeдно и висше образование)
 6. Частна семейна фирма, в която работят двама или повече членове на едно семейство, получава специални данъчни облекчения и други финансови преференции.
 7. Държавата подпомага финансово семейства, чиито членове работят, но със заплатата си не могат да осигурят определен, посочен със закон, минимален доход на член от семейството.
 8. Смъртта на родител, член от семейство не води до загуба на статута на семейство за другия родител и детето.
 9. След пенсиониране, родителите могат да се присъединят към семейството на някое от своите пълнолетни деца, което става с акт на доброволно волеизявление от двете страни.
 10. Родители, които са отгледали две или повече деца, могат да запазят специалния си статус на семейство до края на живота си или да се присъединят към семейството на някое от своите деца (т.9). Със смъртта на единия от съпрузите, правния статус на семейство може да бъде прекратен по желание на другия. С този акт лицето минава под социалната защита на държавата.
 11. Семейство, в което и двамата родители са трайно безработни в продължание на повече от 1 година, губи правния статус на семейство.
 12. Лица, които са членове на семейство, не могат да ползват социални и други помощи от държавата, извън предвидените за семейството.


Comment Script

Коментари

Пепа
02/04/2020, 01:06 часа
"Астрологически, периодът в който Сатурн ще е в знака Козирог (2018-2020) е повече от благоприятен за преоткриване на корените и възраждане на традициите."
Статията ви е много актуална към днешния ден. Астрологическите събития по оста Кози рог-Рак определено задействаха събитията и обществото се бори за изначални човешки права. Това, което сте написали за Сатурн, за мен е било пророческо. Понякога чета - "Сатурн разрушава всичко старо и непотребно", това може ли да се отнася за семейството - може да е старо, но не и непотребно. Дори за мен, то е свещен Божествен план.
Таня Катева
09/03/2019, 00:35 часа
Благодаря за напомнянето. Децата, както и родителите, са наша грижа. Не,не е тази думата.


Не са грижа,те са ни Дар Божи!

Благодарна съм на майка и татко, за това ,че ме има!
Благодарна съм на трите си прекрасни деца, че ме дариха с щастието да им бъда майка, за уроците, които научих чрез тях, за всеки миг заедно, за всяка усмивка и прегръдка!
БлагоДаря ви!Обичам ви!Бог да ви благослови!
Безкрайно съм благодарна за двете ангелчета, с които големият ми син ме дари и за тяхната Майка, една невероятно силна жена, с огромна сърце е Душа!
Семейството е всичко за мен!
Миле
05/25/2018, 11:13 часа
Извинете, но предложенията ви са малко безумни.. Комунизмът отдавна свърши..
Вики Рики
03/06/2018, 14:19 часа
Харесаха ми статията и предложенията, както и коментара : ,,Разпадът на семействата не е естествен процес, а изкуствено предизвикан и донякъде направляван."
Бих желала да допълня , че в Закона за лицата и семейството цялата глава ,,Семейство" е отменена със Семейния кодекс от 1968 година. В първоначалния си вид от 49 г. глава ІІ е включвала не само Брак , а Произход, Родство,Осиновяване, Права и задължения на родителите, Настойничество и попечителство, Издръжка.
В този смисъл едва ли само този закон трябва да се промени, такава промяна ,,на парче" няма да е достатъчна.
Кирил Стойчев
08/16/2017, 16:19 часа
Ирина Тодорова, точно на този въпрос отговора дава не астрологията, а Библията. Там е казано (Матей 7:16-18):

16 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?

17 Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.

18 Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.

--------------
Добрите деца са атестат, че родителя се е справил добре с грижата, възпитанието и образованието
Ирина Тодорова
08/16/2017, 15:56 часа
Какво според астрологията означава един родител успешно да изпълнява ролята си по отношение грижата, възпитанието и образованието на собствените деца?
И. Димитров
08/14/2017, 18:44 часа
Прекрасна статия!
Винаги ме учудваш как ювелирно успяваш да извлечеш мъдростта на астрологията и да я проложиш в ежедневните и по-сериозни проблеми!
Без пудра, високопарни фрази, тежки астро термини- простичко и разбираемо.

;-)
Кирил Стойчев
08/13/2017, 10:38 часа
Лилия Бухлева, българите приличат на плувци, които са отплували навътре в морето с надежда да стигнат до отвъдния бряг.

Но като не намериха такъв, някои се обърнаха назад, към брега от който са отплували - това е завръщането към обичаите, българщината и към националните традиции, за които пишете.

Това е спасителния бряг и колкото по-бързо стигнем до него, толкова по-добре за България и всички нас.

Астрологически, периодът в който Сатурн ще е в знака Козирог (2018-2020) е повече от благоприятен за преоткриване на корените и възраждане на традициите

Лилия Бухлева
08/12/2017, 10:09 часа
Според астрологията сега ли е подходящия момент да осъзнаем и вземем най-ценното от стария модел,защото забелязвам едно раздвижване в интереса към националното,корените,което много ме вълнува и ангажира.
Наталия
08/12/2017, 08:36 часа
Спомням си какво ми казваше баба ми преди години - "ти ще ме гледаш", никога не е разчитала на държавата да я "гледа", а на семейството.

Сега ако не се грижиш за възрастните си родини, минават на социален патронаж.

Измени се реда, нито се грижим да децата, нито за възрастните...
Кирил Стойчев
08/12/2017, 08:19 часа
Разпадът на семействата не е естествен процес, а изкуствено предизвикан и донякъде направляван. Това което астрологията може да предложи като решение не е нещо ново - връщане към познатия от хилядолетия модел на семейство, който има опорна точка/съответствие/ в зодиакалния кръг и знаците Рак/Козирог.

Добър родител е този който, който успешно изпълнява ролята си по отношение грижата, възпитанието и образованието на собствените деца.

Ирина Тодорова
08/11/2017, 18:44 часа
Изключително полезна статия, поставяща на нова плоскост разсъжденията за семейството. Тя отключва множество въпроси и аз много бих искала да поставя поне три, които се породиха в мен: Може ли астрологията да обясни защо се разпада семейството и има ли специална роля това разпадане? Решението на държавата да "поеме в свои ръце" функциите на семейството нейно ли е или също има астрологично обяснение? Държавата обявява много родители за неспособни да се грижат за децата си, като използва свои критерии за да оцени техните възможности да изпълняват родителските си функции.Може ли астрологията да обясни - какво е добър родител и какво означава един родител да се грижи добре за детето си?
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P

This comment form is powered by GentleSource Comment Script. It can be included in PHP or HTML files and allows visitors to leave comments on the website.