Посланията на Йешуа

астрология


Кой си ти Йешуа?

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 19533 прочитания
 

 

Аз съм този, който живя сред вас и когото вие познавахте като Исус. Не съм Исус от църковната традиция. Не съм и Исус от религиозните писания. Аз съм Йешуа бен Йосиф. Живях като човек от плът и кръв. Достигнах до Христовото съзнание преди вас, но бях подкрепян от сили, много по-висши от тези, които днес познавате. Моето идване беше космическо събитие и аз отдадох себе си на това събитие.

 

Това не беше лесно. Не успях в опитите си да предам на хората величието на Божията любов, тъй като всичко беше неправилно разбрано. Появих се твърде рано, но все някой трябваше да дойде. Моето идване напомня хвърляне на камък в езеро, пълно с риба. Всички риби се разбягаха, а камъкът потъна на дъното. И въпреки това вълните дълго време останаха на повърхността. Може да се каже, че този вид съзнание, който исках да закотвя, излезе на бял свят. На повърхността се появиха вълни. В името на Исус се противопоставяха и влизаха в битки много добронамерени, но неправилни интерпретации. Всички, които влизаха в съприкосновение с моята енергия и бяха движени от импулса на Христовата енергия, не можаха да я интегрират във физическата и психологическата реалност.

 

Измина много време преди Христовото съзнание да се установи по Земята. Но времето за това е настъпило. Аз се върнах и говоря чрез мнозина, чрез всички и към всеки, който иска да ме чуе и който е успял да ме разбере в тишината на своето сърце. Не проповядвам и не осъждам. Искрено се надявам да говоря с вас за безкрайното и неизменно присъствие на Любовта, която е достъпна за всеки по всяко време.

 

Част съм от много по-голямо съзнание, една огромна същност. Аз, Йешуа, съм въплътена част от тази същност (или поле на съзнание). Не бих искал да ползвам името Исус, тъй като то стана изкривена версия на това, което трябваше да бъда. Името Исус принадлежи на църквата и властта. Векове наред то беше изопачавано, за да служи на интересите на църковните патриарси, така че преиначеният сегашен образ на Исус е далеч от онова, което бях в действителност. Така че, ако искате да ми помогнете, позволете на този образ да си отиде и ме избавете от неговото наследство.

 

Аз съм Йешуа – човек от плът и кръв.
Аз съм Йешуа – ваш приятел и брат.
Знам какво е да си човек във всеки един смисъл.
Аз съм Учител и приятел.
Не се страхувайте. Приемете ме такъв, какъвто съм – един ваш роднина.
Ние сме семейство.

 

 

Йешуа, Исус и Христос

 

Енергията на Христос, която съм дошъл да ви донеса, се появи от една колективна енергия, преминала отвъд света на дуалността. Това значи, че тя осъзнава противоположностите добро-зло, светлина-тъмнина, вземане-даване като аспекти на една и съща енергия. Да живееш в реалността на Христовата енергия означава да не се бориш с нищо, да имаш тотално приемане на реалността. Основната характеристика на тази енергия е отсъствието на борба и съпротива. Тъй като Христос (Христовата енергия) признава крайностите във всички мисли, чувства и действия като проява на Божествената енергия, не може да има нито дуалност, нито какъвто и да е вид осъждане в нейното възприемане на реалността.

 

Нека да приведем един пример. Когато Христос наблюдава въоръжен конфликт, Той страда от съдбата на губещите, но не осъжда. С всеки дъх Той чувства болката и унижението, сърцето му е изпълнено със състрадание, но не съди. Той наблюдава въоръжените завоеватели, притежаващи властта да причиняват болка, и вътре в себе си чувства ненавистта и мъката. Неговото сърце приема целия спектакъл с дълбоко чувство на състрадание, но без осъждане, поради осъзнаването на всички аспекти като опитности, през които и самият той е преминал. Изследвал е всички роли на агресори и жертви, на господари и роби, като е достигнал до разбирането, че не е нито едните, нито другите, а всички едновременно.

 

Енергията на Христос премина през всички енергии на дуалността. В началото Той е отъждествявал себе си с тъмната страна, а после със светлата, но при все това и двете си приличат. И когато Той е осъзнал приликата, която е в основата на всички опитности, Неговото съзнание е придобило някакъв вид единство – така то става Христоподобно. Такава е енергията на Христос, която искам да ви предложа.

 

Много ми е трудно да ви обясня кой съм. Ще се опитам да направя това с помощта на три „личности”: Йешуа, Исус и Христос.

 

Този, който говори с вас сега, е Йешуа. В моето земно превъплъщение аз донесох енергията на Христос.

 

В моята терминология Исус е името на Богоподобния човек, който се появява в следствие вливането на енергията на Христос в психологичната и физическата реалност на Йешуа.

 

Енергията на Христос се изля в Йешуа чрез сфера от светлина, която от ваша гледна точка се намира във вашето бъдеще. Исус е бил човек, който е извършвал чудеса и е давал пророчества. Той е бил емисар на сферата от светлина, която се въплъти в мене. Всъщност той беше моето бъдеще. От гледна точка на човека Йешуа, който се намираше на Земята, Той беше моят бъдещ Аз и чрез него се обединих с енергията на Христос. Тъй като Христос присъстваше много ярко в мен, това беше забелязано от околните, за които Йешуа изглеждаше божествен.

 

Аз, Йешуа, бях човек от плът и кръв. Уникалният и донякъде изкуствен аспект, който „изграждаше” Исус, беше такъв, че аз получих чрез него моето Христово Аз от бъдещето. Аз не станах Христоподобен като следствие от моето минало и придобитите от него опитности. Не съм достигнал просветление по естествен път, но го получих чрез външна намеса – с вливане на енергията на Христос от бъдещето. Съгласих се да изиграя тази роля още преди началото на този живот. Приех да остана в сянката на Христос и това беше моето служене и стремеж да опозная моите най-дълбоки потенциали.

 

Исус – моето бъдещо Аз от сферите на светлината, се обедини с енергията на Христос. Тук, на Земята, той не беше обединил цялата енергия на Христос, тъй като тази енергия е много по-голяма от самия Исус. Исус беше само една клетка от нея.

 

Христос или енергията на Христос, която прилича повече на енергийно поле, отколкото на същност, е колективна енергия, притежаваща много аспекти или „клетки”, организирани така, че да функционират като единен организъм. Всяка една клетка внася своята уникалност в цялото като част от него и в същото време е напълно осъзната като индивидуалност. Някои от тези аспекти могат да се нарекат ангели и архангели. Отличителни черти на ангелите са, че притежават своя индивидуалност и висока степен на преданост, което им позволяват да се чувстват като едно цяло с колективната енергия и да се радват на своето служене. Тази йерархия е разяснена по-подробно в последната глава.

 

 

Мисията на Исус на Земята

 

Исус е енергия от бъдещето. Той е дошъл на Земята, за да донесе на човечеството просветление и знание от друг свят или може дори да се каже от друго измерение. Той е свалил висшата енергия на своята реалност, когато се е въплътил, като е запазил осъзнаването за своя Велик Аз. Благодарение на Неговото присъствие в мене, аз лесно осъзнах пластичността на материята и така сътворявах чудеса.

 

Причината, поради която Исус/Йешуа лично дойде на Земята, е да сътвори портал към друго състояние на съзнание. Искаше да даде пример за възможностите, достъпни за всяко човешко същество.

 

В сферата от Светлина, откъдето идва Исус, са почувствали, че Земята се движи в направление, което ще въвлече душите от земния експеримент в тъмнина и отчуждение. Било решено да се даде мощен тласък към промяна, която да покаже на човешките същества достъпните им избори. Изпращайки енергията на личността Христос, искахме да предоставим на хората едно огледало, което да им напомни за техния Божествен произход и за спящите потенциали, които носят в себе си. Това са възможностите, които носят мир, свобода и майсторство.

 

Всяко човешко същество е господар на своята реалност. Всеки един миг вие творите вашата реалност. Вие сте в състояние да позволите на грозната, неудовлетворяваща реалност да си отиде и да разрешите на Светлината да навлезе и да преобрази вашето творение. Човек е господар на себе си, но той е склонен да отдава своята власт на външни авторитети, които са с претенции, че познават истината и знаят кое е най-добро за човека. Това се случва в политиката, медицината, образованието и т.н. Вашата индустрия за развлечения е пълна с лъжливи представи за щастие, успех и красота, като обслужва интересите на своите създатели. Замисляли ли сте се някога колко пари се прахосват само за създаване на образи? Средствата за масова информация – вестници, филми, телевизия – са създадени, за да разпространяват образи. Откъде се появяват образите? За какво служат? Кой ги създава?

 

Образите са средство, с помощта на което се осъществява власт над хората. Образите правят хората зависими и ги отклонят от истинските им потребности, без да се прилага физическа сила и насилие. Образите могат да обработят хората да отдават своята сила и самооценка. Образите така ви залъгват, че не е необходимо насила да ви заставят да правите нещо. Вие приемате показваните образи за ваша ценностна система и действате съгласно нея. Ние наричаме това невидим контрол над ума, който бурно процъфтява във вашето „свободно” западно общество.

 

Първата функция на Светлината е да внася яснота, осъзнаване и прозрачност в невидимите структури на мислите и чувствата, формиращи вашия живот. Светлина е противоположност на контрола над ума. Когато Светлината навлезе в реалността, тя разкъсва оковите на властта, авторитетите и основаващите се на тях йерархии. Неправилното използване на светлината се изважда на светло и хората се освобождават от илюзиите и лъжите, отнемащи им силата за самоутвърждаване.

 

През целия си живот Исус е бил заплаха за управляващите порядки. Това, което Той е говорил на хората и което е излъчвал, е показвало структурите на властта такива, каквито са в действителност. За съществуващата тогава йерархия това е било неприемливо и недопустимо.

 

Ролята да приема в себе си Исус като Служител на Светлината беше много тежка – особено за мене като човешко същество, приело да носи тази интензивна, ярка енергия в себе си. Аз, Йешуа, почти винаги бях в сянката на силата на присъствието на Исус – присъствието на моето Аз от бъдещето. Макар то да ме изпълваше с прозрение, любов и вдъхновение, за мене беше голямо предизвикателство физически да нося и да „задържа” тази енергия. Не смогвах напълно да интегрирам Неговата енергия в своето физическо същество – клетките на тялото още не бяха „готови” за това. Моето тяло беше изтощено от носенето на тези интензивни енергии на Светлината.

 

Освен физически, носенето на енергията на Христос беше и психологически товар. Много трудно ми беше да гледам как дори най-близките ми приятели и ученици много често неправилно разбираха енергията на Христос. Като човешко същество аз често се отчайвах и се съмнявах в стойността на предприето от мен пътуване. Чувствах, че светът още не е готов да приеме енергията на Христос. Чувствах, че все още не може да бъде осъзната нейната същност. Истината е, че Исус беше пионер за времето си.

 

 

Резултати от идването на Исус на Земята

 

С идването на Исус на земята бяха посадени семената Христовата енергия. Това, за което говорех и което правех, издигна хората и подсъзнателно, на ниво души, те осъзнаха енергията на Христос. Дълбоко в душите им се събуди един спомен –  нещо, до което се докоснаха, ги накара да се размърдат.

 

На повърхността, на видимо ниво във физическия свят, моето идване предизвика големи вълнения. Според законите на дуалността, мощното вливане на Светлина предизвика и мощно противодействие от страна на тъмнината. Но това беше логично. Светлината иска да разчупи структурата на властта и да освободи лишените от свобода енергии. Тъмнината е енергия, която желае да потиска и контролира. Интересите на двете са противоположни. Когато едната набира сили, другата се готви за ответен удар, за да защити себе си и да възстанови равновесието. Ето защо, моето идване на Земята инициира много борба и насилие като реакция, противоположна на Светлината, която аз дойдох да разпространявам.

 

Преследването на моите последователи, ранните християни, е един пример за насилие. Самите християни, основателите на Църквата, също не избегнаха насилието в опитите си да разпространят Моето учение. Спомнете си кръстоносците и инквизицията. В името на Христа се извършиха най-варварските деяния на тъмнината, както от християни, така и от не-християни.

 

Майсторите на Светлината, които решиха да ме изпратят като емисар на Земята, осъзнаваха, че интензивната, безпрецедентна енергия на Исус може да провокира силна реакция от страна на тъмнината. Исус навлезе в реалността на Земята като комета. Това беше нещо като спешна мярка от страна на сферите на Светлината, които бяха дълбоко загрижени за Земята и нейните обитатели. Това беше краен опит да се промени курса на Земята и да се прекъснат повтарящите се цикли на невежество и разрушение.

 

Резултатите се оказаха нееднозначни. От една страна, Светлината на Исус предизвика много тъмнина (начин за противодействие). От друга страна, в сърцата на хората беше посято семето на Христовото съзнание. Най-важната причина за моето идване беше да се пробудят душите на Служителите на Светлината. Те се оказаха най-чувствителни и възприемчиви към моята енергия, макар че много от тях се също се загубиха в плътността и мрака на земния план. Служителите на Светлината също са емисари на Светлината и мисията им е същата като на Христос. Разликата между нас е в това, че въплъщавайки се във физически тела, те се оказаха по-малко свързани с техния Божествен Аз. Те все по-податливи на влиянието от кармичното бреме и на илюзиите на земния план. Оказаха се също и по-силно свързани с миналото. С въплъщението на Исус се случи нещо особено. Исус не носеше никакъв кармичен товар от миналото, ето защо му бе лесно да се свърже със своята Божественост. Той дойде тук като присъствие от бъдещето, пребивавайки едновременно и тук и там.

 

В това време съзнанието на съществата от Светлина, които колективно решиха да влеят енергията на Христос в земната реалност, не беше съвършено и всезнаещо. Всяко съзнателно същество се намира в постоянен процес на развитие и разбиране на себе си. Сред хората се шири устойчивото убеждение, че всичко е предопределено от някакъв Божествен план и зад това убеждение стои идеята за доминиращия и вездесъщ Бог. Това не истина. От страна на външните сили няма никакво предопределение. Има само вероятности, които са резултат от вашите вътрешни избори. Моето идване на Земята се основаваше на решение, взето от колективната енергия на Светлината, част от която е и Исус. Този избор включваше и риска от непредсказуеми резултати.

 

Колективната енергия на Светлината, за която става дума, е ангелска сфера, която е дълбоко свързана с човечеството и Земята, тъй като тя е помагала при сътворяването на човека и на планетата. В действителност вие сте част от тях, но не в линеен план, а като многоизмерно разбиране, т.е. на ниво на съзнание отвъд линейната времева рамка. В други измерения или в друга времева рамка вие сте ангели, които представляват сферите от Светлина, от които е дошъл Исус. Вие сте Служители на Светлината и сте много по-тясно свързани с явлението Христос и вливането на енергиите на Христос, отколкото предполагате. До известна степен това беше колективна разработка, за която всички вие дадохте вашия принос, а аз, Йешуа, бях неин физически представител.

 

Моето послание беше, че енергията на Христос присъства във всички човешки същества като семе. Ако вие ме смятате за някакъв авторитет, тогава не сте разбрали моето послание.

Исках и искам да повярвате в себе си, да търсите истината в собственото ви сърце и да не вярвате на външни авторитети.

Иронията е в това, че официалната Християнска религия ме постави извън вашата реалност като авторитет, пред който да се прекланяте и подчинявате. Това е в пълна противоположност с моите намерения. Исках да ви покажа, че вие самите можете да бъдете живия Христос.

 

Сега ви моля да осъзнаете Христос вътре в самите вас и така да върнете моя човешки облик.

 

Аз съм Йешуа, човек от плът и кръв – ваш брат и приятел.

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук