Посланията на Йешуа

астрология


Новата Земя II

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 8438 прочитания
 

 

Планетарният цикъл

 

Цялото съществуване се развива на цикли, както планетите, така и хората. И няма нищо странно в това, че в определен момент индивид или групи от индивидуални души излизат от кармичния цикъл. Това, което прави тази епоха по-специална е, че самата Земя завършва един основен кармичен цикъл. Тя е въвлечена в процес на вътрешна трансформация, който ще доведе до нов тип съзнание в нейното същество като планета. Независимо на какъв етап от собствените си цикли се намират индивидуалните души, този процес на трансформация на Земята ще окаже влияние върху тях.

 

Земята е вашият дом. Направете сравнение с дома, в който живеете. Представете си, че правите ремонт. Това оказва голямо влияние на вашето ежедневие. В зависимост от състоянието на ума, в което се намирате, вие ще го усетите като добре дошла промяна или като нарушаващо спокойствието ви събитие, което ви разстройва. Ако все пак сте планирали и очаквали този ремонт на дома си, вие ще бъдете в „синхрон” с промените и ще можете да се движите по течението. Процесът на трансформация на Земята ще подкрепи и усили процеса на личната ви трансформация.

 

Ако не желаете изобщо този ремонт, ще се чувствате обезсърчени от обкръжаващия ви хаос. Вътрешните промени на планетата ще ви извадят от равновесие.

 

За тези, които приветстват вътрешните изменения на вашата планета Земя, това ще бъдат времена с изключителни възможности. Ще бъдете издигнати от вълната Светлина, която сега залива вашата Вселена.

 

В днешно време Земята почти се пропуква под тежестта на кармичното бреме на човечеството. Негативността и насилието, идващи от този кармичен товар, образуват енергийно замърсяване, което Земята едва ли е способна да преработи, неутрализира или интегрира.

 

Фокусирайте за момент съзнанието си върху сърцето на Земята. Отпуснете се и се фокусирайте... можете ли да усетите нещо там? Можете ли да почувствате как Земята се разкъсва на части и колко много насилие има на нея ?

 

Земята чувства едновременно безпомощност и съпротива. Тя е на границата на сътворяване на нов фундамент за своето същество. Земята се готви да се освободи от енергиите на борба, съперничество и драма на вътрешните и външни планове. Новата основа, която се заражда вътре в нея, е енергията на сърцето, енергията на баланс и взаимност – живата Христова енергия.

 

Подобно на човечеството, и Земята е въвлечена в опитностите на ученето. Както при хората, нейното съзнание се развива и трансформира себе си. Както при хората, нейното пътуване започва с определен вид невежество или неосъзнатост за собственото й същество.

 

Някога Земята била „тъмна планета”, която поемала и поглъщала обкръжаващите я енергии. Тя всмуквала енергиите и съществата, които срещала и ги асимилирала напълно, отнемала тяхната уникалност и в известен смисъл ги убивала. Това произтичало от нейния стремеж към разширяване. Но Земята започнала да усеща някаква липса или неадекватност вътре в себе си, които тя интерпретирала като необходимост да завоюва и усвоява още и други енергии. Но тъй като тя не е давала нищо в замяна на тези енергии, между тях не се получавало някакво взаимодействие. Това бил един ужасен и убийствен процес.

 

След време Земята започнала да осъзнава, че този процес не я удовлетворява. Тя усетила, че нещо липсва в този начин на хранене. Нейното усещане за неадекватност не стихвало. Потребността от разширяване не се удовлетворявала при умъртвяването на енергиите.

 

В този момент в съзнанието на Земята се зародило желание за оживление, за Живот. Но тя все още не го осъзнавала напълно. Просто знаела, че иска нещо различно, нещо ново, някакъв вид взаимодействие с други енергии, което да не води до редукцията им до земни енергии. В съзнанието на Земята се създало пространство за преживяването на нещо различно от това, което е тя самата.

 

Енергийно това означавало началото на живота на Земята.

 

Съществува космически закон, че всички дълбоко преживени желания в края на краищата създават средствата за тяхната реализация. Желанията, които са по същество смес от мисли и чувства, са творчески енергии. Това се отнася за планетите, както и за хората. Вътре в Земята като планета, възникнало силно желание, желание да усети живот, да отгледа и съхрани живот, вместо да го разрушава.

 

Така и станало.

 

Когато на Земята се е появил живот, самата тя започнала да цъфти и разцъфтява. Тя навлязла в нова сфера на опитност, която я изпълвала с чувство на удивление и удовлетворение. Тя се чудела как един токова обикновен копнеж, една толкова неясна потребност довежда до толкова грандиозни и оригинални резултати.

 

На Земята се разгърнал грандиозен експеримент с форми на живот. Много такива форми били привлечени да проявят себе си на Земята и да експериментират с тогавашните енергии. Земята станала място за проява на новаторство. Съществувала свобода за изследване на нови пътища и нови възможности. Имало и все още има свободна воля за всички същества.

 

С появата на живота, Земята и всички живи същества на нея започнали да следват определена линия на вътрешно развитие. Този път на опитност имал като централна линия баланса между „вземане” и „даване”.

 

Били са необходими еони от време, докато на вътрешното ниво на съзнание Земята намери правилното съотношение между „вземане” и „даване”. Като планета Земята дава и взима живот. В своя „тъмен период”, когато тя е поглъщала и унищожавала енергиите, акцентът е бил силно поставен върху „вземането”.

 

Сега Земята е изпаднала в другата крайност – да дава до краен предел от всичко, което може да даде.

 

Земята дълго време е търпяла насилието и експлоатацията от страна на човечеството, но в някакъв смисъл това е кармично следствие. Земята е трябвало да изследва другата страна на силата и гнета. Нейните престъпни действия като бумеранг са предизвикали противоположното като опит, а именно да бъде жертва. Ето как работи кармата; това не е въпрос на наказание. За да разберете истински същината на силата и да я овладеете, трябва да изпитате и двете й страни. Ще срещнете отново като жертва или престъпник всичко, с което се борите или над което искате да властвате, докато не осъзнаете, че вие сте двете в ЕДНО, като двете са част от една божествена енергия.

 

Следователно, безмилостната експлоатация на Земята в сегашните времена до някаква степен е кармично адекватна, тъй като предоставя възможност Земята да достигне до пълно разбиране на баланса между даване и взимане.

 

Обаче пределите на кармична адекватност на неуважението и експлоатацията, вече са видими.

 

Земята е изработила своето разбиране за равновесието и е завършила своя кармичен цикъл на съзнание. Сега тя е достигнала до ниво на любов и осъзнаване, което няма повече да търпи обидите от страна на човечеството. На това ниво на съзнание тя има нужда и ще привлича подобни на нейните енергии, които са основани на хармония и уважение и ще отблъсква енергиите на разрушението.

 

Настъпило е времето на ново равновесие между даване и взимане. На Новата Земя ще се установи мир и хармония между планетата и всички нейни обитатели – хора, растения и животни. Хармонията и сърдечната свързаност между всички същества ще стане източник на голяма радост и градивност.

 

Трансформацията на старата Земя в нова е процес, който не е фиксиран по време и характер. Много неща зависят от изборите, които човечеството прави, от изборите, направени точно сега от всеки един от вас като индивидуалност.

 

За този период на преход са направени и се правят много предсказания. Да се правят такива предсказания винаги е съмнителна работа. Нещата стоят така: вашата видима материална реалност е проява на вътрешните колективни състояния на съзнанието. Съзнанието, както споменахме преди, е свободно и творчески градивно. По всяко време вие можете да вземете решение да промените вашето бъдеще, като промените начина си на мислене и чувстване. Вие притежавате власт над мислите и чувствата си. По всяко време можете да кажете „не” на ограничаващите, деструктивни мисли или чувства. Това се отнася до вас като индивид, но същото е вярно и за по-големи групи от хора.

 

Когато една значителна група от хора изберат свободата и любовта вместо ненавистта към себе си и разрушението, това ще се прояви в материалната реалност и Земята ще откликне. Тя е чувствителна към това, което става вътре в хората и реагира на вашите вътрешни движения.

 

С това искаме да подчертаем, че никой, даже и от „нашата страна на воала”, не е способен да направи точни предсказания за това как ще се роди Новата Земя. Но едно е ясно – че група души, които сега завършват своя кармичен цикъл, енергийно са много тясно свързани с Новата Земя. Тези хора, които често се чувстват дълбоко свързани с идеалите, въплътени в Новата Земя, ще имат красиви възможности за израстване и освобождаване, тъй като планетарният и личният цикъл съвпадат.

 

В следващите глави ще говоря конкретно за тази група от души. Често ги наричат Служители на Светлината и аз също ще използвам това название. Тяхното въплъщение именно в тази епоха на преход не е случайно. Те са дълбоко свързани с историята на Земята. По-нататък ще опиша психологическите характеристики, които притежават повечето Служители на Светлината. Ще поговоря за тяхната история, галактическите им корени и тяхната мисия на Земята. Детайлно ще разгледам стадиите на вътрешно израстване, които са свързани с освобождаването от кармичния цикъл.

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук