Посланията на Йешуа

астрология


Служители на Светлината I

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 20818 прочитания
 

 

Характеристика на Служителите на Светлината

 

Служителите на Светлината са души, които имат силно изразено вътрешно желание за разпространение на Земята на Светлината – знание, свобода и любов към себе си. Те чувстват това като своя мисия. Духовността често ги привлича, както и терапевтичната работа под каквато и да е форма.

 

Поради дълбокото си усещане за своята мисия, служителите на Светлината често чувстват себе си различни от другите хора. Животът ги тласка да намерят своя собствен уникален път, вследствие преодоляването на различните препятствия по пътя. Почти винаги Служителите на Светлината са самотници, които не се вписват във фиксираните социални структури.

 

 

Тълкуване на понятието „Служители на Светлината”

 

Названието „Служители на Светлината” може да предизвика неразбиране, тъй като издига една определена група от души над останалите хора. Освен това може да се предположи, че тази особена група по нещо превъзхожда другите, т.е. „тези, които не служат на Светлината”. Цялото това разбиране е противоречи на самата природа и цел на работата със Светлината. Нека да определим накратко погрешното в него.

 

Първо, претенциите за превъзходство обикновено са непросветлени. Те блокират вашето израстване към едно свободно и любящо съзнание. Второ, Служителите на Светлината не са по-добри или по-висши от който и да е друг човек. Просто те имат друго, различно минало в сравнение с останалите, които не принадлежат към тази група. Благодарение на това конкретно минало, което ще обсъдим по-нататък, те притежават определени психологични характеристики, които ги отличават като група. Трето, на определен стадий от развитие всяка душа става Служител на Светлината, ето защо етикетът „Служител на Светлината” не е запазена марка за ограничен брой души.

 

Причината, поради която използваме словосъчетанието „служители на Светлината”, въпреки възможностите за погрешно разбиране е, че то носи асоциации и събужда във вас спомени, което ви помага да си спомните. Освен това има и практична страна, тъй като този термин често се използва в днешната духовна литература.

 

 

Исторически корени на Служителите на Светлината

 

Служителите на Светлината имат способността да достигат по-бързо до духовното си пробуждане от другите хора. Те носят в себе си вътрешни семена за бързо духовно пробуждане. В този смисъл, те изглежда се намират на по-бързия път от повечето хора, ако изберат това. Причината за това отново не е във факта, че по някакъв са начин „по-добри” или „по-висши” души. И все пак, те са по-стари души, отколкото мнозинството души, въплътени в този момент на Земята. Тяхната по-голяма възраст трябва повече да се разбира като опит, отколкото като време.

 

Преди да се преродят на Земята и да започнат своята мисия, Служителите на Светлината вече са достигнали определен стадий на просветление. Те съзнателно са избрали да влязат в „кармичното колело на живота” и да изпитат всички форми на обърканост и илюзия, които произтичат от него.

 

Те правят това с цел напълно да разберат „земния опит”. Това ще им позволи да изпълнят своята мисия. Единствено след като сами преминат през всички стадии на невежество и илюзии, те в крайна сметка ще овладеят инструментите, чрез които да помагат на другите да достигнат състояние на истинско щастие и просветление.

 

Защо Служителите на Светлината следват тази мисия, която са почувствали със сърцето си, а именно да помагат на човечеството, въпреки че се подлагат на риска да се загубят с векове в тежестта и объркаността на земния живот? Този въпрос ще разгледаме обстойно по-долу. Сега просто ще кажем, че това е свързано с вид галактическа карма. Служителите на Светлината са присъствали в навечерието на раждането на човечеството на Земята. Те са взели участие в сътворяването на човека. Те са били съ-творци на човечеството. В процеса на сътворение те са направили избори и са действали по начини, за които дълбоко са съжалявали след това. Сега са тук, за да поправят решенията, които тогава са взели.

 

Преди да пристъпим към тази конкретна история, ще назовем някои характеристики на душите на Служителите на Светлината, които ги правят различни от другите хора. Тези психологически характеристики не се отнасят само за тях и не всички Служители на Светлината ще ги разпознаят в себе си. Предлагайки този списък, ние просто искаме да очертаем техния психологическия профил. С оглед на тези характеристики, външното поведение има по-малко значение от вътрешната мотивация и намерение. Вътрешните усещания са по-важни от това, което показвате външно.

 

 

Психологически характеристики на Служителите на Светлината

 

 - От самото начало на своя живот те се чувстват различни. Много често се усещат изолирани от другите, самотни и неразбрани. Нерядко стават индивидуалисти, които се стремят да намерят своя уникален жизнен път.

 

- Не се чувстват комфортно в рамките на традиционните професии и организационните структури. По своята природа те не са авторитарни. Това означава, че оказват естествена съпротива на решения и ценности, основани единствено на властта и йерархията. Тази характерната съпротива на авторитарното се проявява даже когато те изглеждат срамежливи и свенливи. Това е свързано със същността на тяхната мисия на Земята.

 

- Служителите на Светлината желаят да помагат на хората като лечители или учители. Те могат да бъдат психолози, терапевти, медицински сестри, преподаватели и т.н. Даже ако тяхната професия не е свързана пряко с оказване на помощ на хората, намерението им да дадат своя принос за най-висшето благо на човечеството е ясно изразено.

 

- Тяхното виждане за живота е оцветено с духовното усещане, че всичко е взаимосвързано. Съзнателно или несъзнателно, те носят в себе си спомени за неземните сфери от светлина и понякога страдат за своя дом и се чувстват като чужденци на Земята.

 

- Те дълбоко почитат и уважават живота и това често се проявява като любов към животните и растенията и грижа за околната среда. Разрушаването на части от растителното и животинско царство от човешката дейност предизвиква у тях голяма мъка и усещане за загуба.

 

- Служителите на Светлината са добросърдечни, чувствителни и съпричастни. Те могат да имат проблеми с това да се справят с агресивното поведение на другите и обикновено им е трудно да отстояват себе си. Те могат да бъдат мечтатели, наивници или големи идеалисти, както и недостатъчно заземени, т.е. витаещи в облаците. Поради това, че лесно прихващат негативните чувства и настроения на другите, за тях е важно редовно да прекарват известно време в усамотение. Това им позволява да различат своите собствени чувства от тези на околните. Те имат нужда от уединение, за да установят контакт със себе си и с Майката Земя.

 

- В много животите си на Земята са се занимавали с религия и/или духовност. В миналото повечето от тях са били монаси и монахини в някогашните религиозни ордени, отшелници, шамани, вещици, свещенослужители, жрици и т.н. Те са създавали мост между видимото и невидимото, между ежедневния, земен живот и тайнствените сфери на живота след смъртта, селенията на Бога, на добрите и зли духове. В изпълнението на тази своя роля, те често са били отхвърляни и преследвани. Много от вас са били приковавани на позорния стълб заради вашите таланти. Травмите от тези преследвания са оставили дълбоки следи в паметта на душата ви. Сега това може да се проявява като страх да бъдете напълно заземени, т.е. страх напълно да присъствате в настоящия момент, поради спомена от жестоките преследвания, заради онова, което сте били.

 

 

Загубването – капан за Служителите на Светлината

 

Служителите на Светлината могат да изпаднат в същите състояния на невежество и илюзорност като всички останали. Макар че при тях началото е от друга отправна точка, тяхната способност да се преборят със страховете и илюзиите, за да достигнат до просветление, може да бъде блокирана от много фактори. Под просветление разбираме състояние на съществуване, при което осъзнавате, че Светлината е вашата същност и по всяко време сте способни да вибрирате на тази честота.

 

Един от факторите, който блокира пътя към просветление на Служителите на Светлината е фактът, че те носят тежък кармичен товар, който може да ги отклони от пътя за известно време. Както отбелязахме по-рано, този кармичен товар е свързан с решения, взети някога по отношение на човечеството в неговия най-ранен стадий на развитие. По същество, тези решения са били проява на неуважение към живота (за това ще говорим по-късно в тази глава). Всички Служителите на Светлината, които живеят сега, искат да поправят своите грешки от миналото, като възстановят и се погрижат с любов за онова, което е било разрушено поради допуснатите грешки.

 

Когато Служителите на Светлината си проправят път през кармичния товар, което означава да се освободят от потребността за власт под каквато и да е форма, те ще осъзнаят, че по своята същност са същества на Светлината. Това ще им позволи да помагат на другите да намерят своя истински Аз. Но първо сами трябва да преминат през този процес. Обикновено това изисква голяма решителност и настойчивост на вътрешно ниво. В следствие на ценностната система и мисленето, наложено от обществото, което често е в разрез с естествените им подбуди, много от Служителите на Светлината изгубват посоката и стигат до състояния на съмнение в себе си, самоотричане, даже депресия и безпомощност. Причината за това е, че не могат да се впишат в установения порядък на нещата и достигат до извода, че нещо при тях е тотално объркано.

 

Това, което Служителите на Светлината трябва да се направят в подобна ситуация, е да престанат да търсят признание отвън – от родители, приятели или от обществото. На някакъв етап вие, които четете това, трябва да направите значителен скок към придобиване на истинската ви сила, което означава действително да повярвате в себе си и истински да почитате и да действате съгласно вашите естествени подтици и вътрешно знаене.

 

Ние ви приканваме да го направите и ви уверяваме, че ще бъдем с вас на всяка крачка от пътя – така, както самите вие в недалечно бъдеще ще помагате на другите по техния път

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук