Посланията на Йешуа

астрология


Служители на Светлината III

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 7729 прочитания
 

 

Служителите на Светлината се въплъщават на Земята

 

Когато сте се въплътили на Земята, сте били едва в началото на прехода от съзнание на егото към съзнание на сърцето. Представихме ви накратко четирите етапа на този преход. Направили сте първата крачка, когато сте осъзнали копнежа си по „нещо друго”, нещо различно от борбата за власт, която дотогава е изпълвала живота ви.

 

За дълъг период от време тази борба е давала смисъл и цел на вашите превъплъщения. Увлечението по властта ви е тласкало да използвате хората като марионетки във вашите галактически битки. Всички галактически империи участвали в тази игра. Но когато „енергиите на войната” се пренесли върху човечеството и Земята като игрално поле, вие сте станали по-скоро наблюдатели, като сте се оттеглили от преките военни действия. Наблюдавали сте какво се случва на Земята. Видели сте, че развитието на човешкото същество се насочва към състояние на битието, което вие самите сте били достигнали много по-рано. Били сте изкусни воини с усъвършенствани методи за психическо манипулиране и водене на войни. Човекът бил на път да се превърне в същото, благодарение на генетичните импланти, поставени от вас.

 

Тези генетични импланти довели до висока степен на ментално развитие на човешкото същество. Функциите на естествения инстинкт и на чувствата били повече или по-малко потиснати в полза на мисленето и разсъждаването.

 

Споменахме ви, че галактическите влияния са създали високо ниво на страх у развиващия се човек. Всъщност този елемент на страх бил тясно свързан с превеса на мисленето. В една балансирана ситуация страхът се преодолява или се разглежда от гледна точка на естествените интуитивни умения и способността ви да усещате кое е правилно или уместно да се направи. Но когато мисловната дейност поеме нещата в свои ръце, страхът започва да се усилва, тъй като мисленето разчита на един механичен логически процес, който не позволява на интуицията или усещането да се намесят в него. И когато менталната способност се подхранва от емоциите на страха, тя излиза от контрол и създава изкривени идеи, идеи да бъде контролирано всичко и всички. Пример за изкривена менталност са диктаторските режими.

 

Отговорът на страха е никога да не мислите повече от необходимото. Трябва да мислите по-малко и да се доверявате на потока на живота. Да се върнете в състоянието на благодат, което е ваше право по рождение. Това означава да освобождавате, а не да придобивате.

 

Когато етапът на управление на егото при душите на Служителите на Светлината завършил, те се отворили за нов начин на съществуване. Интуитивно сте достигнали до енергията на сърцето. Всъщност сте търсили нов вид творчество, нещо повече от обикновената игра на власт. Усетили сте, че борбата за власт е деструктивна и не може да сътвори нищо ново, тъй като убива и поглъща всичко, което е нещо „друго”.

 

Опитвайки се да контролирате и управлявате живота, независимо дали вътре или извън вас, вие всъщност сте се опитвали да направите реалността статична и предсказуема. В крайна сметка властта е невероятно скучна.

 

Когато сте започнали да разбирате това, вие сте осъзнали, че истинското ви желание е не да имате власт, а да бъдете истински креативни. Истинското творчество означава да сте във връзка с вашата собствена Божественост. Тъй като вие сте Божествени същества, независимо дали правите нещо или не, вие винаги създавате някакъв вид реалност. Творчеството е вашата истинска природа. В етапа на егото вие сте изследвали възможността да отхвърлите вашата истинска природа. Разбира се, че на определено ниво, това също е вид творчество, макар и изкривено. Затова да твориш истински означава да твориш в съответствие с живота, а не със смъртта.

 

Когато се появило това разбиране, у вас се събудил и споменът за „Дома”. Смътното припомняне на състоянието на чисто и блажено единство отново навлязло в съзнанието ви и по някакъв начин сте узнали, че това е ключът към вашето щастие. Но сте се чувствали безпомощни и невежи, защото не сте знаели какво да предприемете. Разбрали сте, че отговорът не е в егото, но все още не сте били навлезли истински в сферата на съзнанието, основано на сърцето.

 

Същевременно във вас се породило засилващо се чувство на разкаяние и вина за всичко онова, сторено от вас на човешките същества на Земята.

 

Именно на Земята съществуват прекрасни възможности съзнанието свободно да прояви себе си по много и различни начини. Било предвидено Земята да бъде обединител на различни енергии, врящ котел, в който различаващи се и даже противоположни енергии биха могли да намерят начин за съвместно съществуване в хармония. Енергийно игровата площадка Земя била създадена да приюти разнородни енергии.

 

Различието между живота на Земята и живота на други места във Вселената, независимо на физически или на астрален план, е в огромното разнообразие от енергии, представени на Земята. Още повече, че това разнообразие не се изразява само в големия брой форми на живот или видове. То също така присъства и във всяко един отделно човешко същество. Човешкото същество е способно да задържи в себе си много по-широк спектър от енергии, отколкото всяко друго същество. Вие носите в себе си енергиите на убиеца и светеца; на детето, зрелия човек и стареца; на мъжа и жената; на активността и пасивността; на рационалното и емоционалното; на водата, въздуха, огъня и земята и т.н. Това може да изглежда тривиално и естествено за вас като човешко същество, но за всяко друго същество във Вселената, това е подвиг! Изобщо да бъдеш човек е голям подвиг, дори без да правиш нищо особено.

 

Но най-уникалното качество на човека е способността му да събере в едно енергии, които дотогава са изглеждали несъвместими. Предназначението на човека е не само да задържи в себе си всички тези различни енергии, но също да бъде посредник или да изгради мост между тях.

 

Причината, поради която Духът или Бог, или Всичко, Което Е, стига до концепцията за човешкото същество е, че Вселената навлязла в състояние на застой. Съзнанието, което изследвало живота „извън единството”, се стремяло да изпробва различни форми на живот на различни нива и места във Вселената. Когато душата е изследвала всичко, което се отнася до една конкретна форма на живот, тя я напускала, в смисъл, че повече не се превъплъщавала в тази форма и се прехвърляла към други форми на живот, отговарящи на конкретните й потребности. Така няма необходимост от преобразуване на енергията, докато се обитава конкретна жизнена форма. Когато сте искали промяна, вие сте сменяли телата. Това не е защото душите са мързеливи или ограничени. Повечето тела в диапазона на плътност от физическо до астрално, предлагат ограничени възможности за опитности и, следователно, ограничени възможности за израстване и трансформация, бидейки в тяло. Например – ако живеехте на водна планета, където сте се въплътили във водно същество, това би ви позволило по всевъзможни начини да изследвате природата на водата. „Усещането” да сте течен, нефиксиран, течащ, подвижен е наистина чудесно! Но когато ви се прииска да преживеете какво е да бъдете неподвижен и фиксиран, вие трябва да напуснете това тяло и за определено време да живеете във вътрешността на планината. Аналогично, когато сте живели като галактически същества, търсещи власт, вие не сте можели реално да променяте съзнанието си, докато сте били вътре в това конкретно тяло.

 

Като последствие от този ограничен или специализиран обхват на опитности в конкретно тяло, сътвореният свят от форми на живот зациклил. Той нямал възможност да расте или да се разширява и попаднал в състояние на застой.

 

Уникалната сила на човешкото същество е способността му да задържи в себе си широк диапазон от енергии и да ги привежда в състояние на творческо, а не на статично равновесие. По същество тази сила се равнява на способността за преобразуване на тъмнината в светлина, т.е. това е силата на духовната алхимия. Това, което привежда конфликтните енергии в състояние на динамична хармония, е Христовата енергия, която поддържа единството в света на дуалността. Това е същата онази енергия, която трансформира тъмнината, като я приема в себе си и по този начин позволява трансформирането на страха в радост. Христовата енергия е „третата енергия”, която обединява чрез приемане. Алхимичната сила на тази енергия се заключава в нейната всеобхватност, всеприемане и безстрашие.

 

Вие като човешки същества сте единствените същества, които притежават тази способност за духовна алхимия. Нито растенията, нито животните, нито ангелите, нито „господарите на мрака” я притежават.

 

Всички души могат да изследват какво е това да бъдеш светлина и тъмнина, да бъдеш всяко едно същество, живеещо във Вселената, но те не могат да преживеят опитността да трансформират тъмнината в светлина, освен ако не са въплътени в тяло на вашата настояща форма на живот. Те не могат даже да си представят какво означава да се промениш на вътрешните нива така, че да сътвориш за себе си различна физическа или духовна реалност, така както вие го правите в момента.

 

Душите, които се превъплъщават във форми на живот различни от човешката също „сътворяват своята реалност” и притежават свободна воля, но имат по-малко възможности за разгръщане на крайно различни и даже конфликтни състояния на съзнанието, докато пребивава в едно и също тяло, в същата (човешка) форма. Като хора вие сте строители на мостове или духовни алхимици и именно това прави Земята и човешкото същество уникални.

 

Сега да се върнем към разказа за душите на Служителите на Светлината, които страдали и съжалявали за намесата си върху човешкото същество. Те осъзнавали, че на Земята се създава абсолютно нова игра. Те направили всичко възможно, за да я опорочат в своя собствена полза, поради което изпитвали силна болка. На определено ниво осъзнавали, че със своите егоистични действия са блокирали и своето собствено духовно пътешествие към Светлината и истинската радост.

 

Излизайки се от съня на егоизма, вие сте видели, че Земята е едно толкова красиво място – зелена планета, кипяща от живот. Това е събудило у вас дълбоки спомени. Вие сте присъствали на основополагането на живота на Земята, която по онова време още не била изгубила своята невинност. В онези далечни времена, преди навлизането ви в съзнанието на воини, вие сте били част от рая на Земята като ангелски същества, които поддържали и се грижели за живота. Вие сте били ангели в Райската градина. Въпреки че по-късно сте показали тъмната си страна като галактически завоеватели, по отношение на Земята сте действали от позиция на светлината и чистия си аспект в онези древни времена, когато сте подготвяли планетата за идването на земните души. Вие допринесохте за процъфтяването на зелената планета и на някакво ниво сте разбрали това, когато сте излезли от състоянието ви на „войнстващо” съзнание. Разбрали сте, че сте разрушавали онова, което преди това сте поддържали и за чието развитие сте помагали.

 

Когато сте осъзнали потенциала и красотата на Земята, вие сте почувствали вътрешен стремеж да се отидете там и да възстановите разрушеното. Превъплътили сте се в човешки тела с намерението да донесете светлина и да сътворите ценности, основани на сърцето в среда, в която силно преобладават ценностите на егото. Искаме малко да поговорим по-нашироко за мотива ви да донесете светлината, защото в него има нещо, което често предизвиква у вас объркване и неразбиране.

 

Когато вие, като Служители на Светлината, се превъплъщавате на Земята, вие всъщност сте започнали един вътрешен процес на трансформация, с който да завършите вашия преход от съзнание, основано на егото, в съзнание, основано на сърцето. Били сте на път напълно да освободите его-съзнанието и животът на Земята ви предоставял възможност да се справите с това, което било останало във вас от енергията на егото. Предстояла ви среща с енергиите, които сте искали да изчистите от себе си, и които присъствали в същото онова същество, което някога сте манипулирали, и в което сега ви предстояло да живеете – в човешкото същество, в самите вас.

 

Вашият най-дълбок мотив за идването ви на Земята бил да се помирите с вашата собствена вътрешна тъмнина и сте се приели да я посрещнете в себе си като човешки същества. Макар често да си мислите, че сте тук, за да помагате на другите или на Майката Земя, главната причина да сте тук е да излекувате себе си. Това е вашата истинска светлинна работа. Всичко останало е вторично.

 

На най-дълбоко ниво душите ви искат да поемат отговорността за тъмнината, която са разпространили. Но да поемеш отговорността за своята тъмна страна е по принцип индивидуална работа. Това няма нищо общо с помагането или излекуването на другите. Тя се отнася единствено до вас. Разбира се, в този процес вие ще помагате на другите, но това е вторичен ефект. Знаете ли, важно е да разберете правилния ред на нещата тук, защото ви е присъща тенденцията да бъдете твърде прилежни в помощта към другите. Ентусиазмът ви да помагате на другите често ви вкарва в капан, защото вашата енергия се преплита с енергията на другите и много често след това се чувствате изтощени и разочаровани. Молим ви, запомнете – да давате повече, отколкото получавате, не е проява на благородство или добродушие – това е просто грешка. Грешката се състои в това, че се смятате донякъде отговорни за ситуацията или състоянието на ума на някой друг. Това не е така. Всеки сам отговаря за своето щастие или нещастие. И това, безспорно, е благословение, защото осигурява на всеки силата да създава и следователно, да променя своята собствена реалност.

 

Вие не сте тук, за да оправяте другите хората или Майката Земя.  Тук сте, за да излекувате най-дълбоките рани в собственото ви същество. Молим ви – придържайте се към тази задача и всичко друго ще си дойде на мястото без каквито и да било усилия от ваша страна.

 

Идвайки на Земята и превъплъщавайки се в човешки тела, вие сте били склонни да се борите с енергиите, които ви се е искало да преодолеете. На този етап сте се оказали в парадоксална ситуация. От една страна сте знаели, че искате „нещо друго”, различно от властта и сте се ненавиждали за това, че по-рано сте постъпвали неправилно. Но не сте били свободни от това, което сте ненавиждали в себе си. Все още не сте били свободни от господството на егото. Идвайки на Земята, вие сте били склонни да се разстройвате от тъмнината, да реагирате с гняв и с желание да се борите с нея. Парадоксът е в това, че сте искали да се справите с енергиите на егото чрез борба – чрез същата тази енергия, която сте искали да освободите.

 

Вие все още не сте били осъзнали истинското приложение на съзнанието, основано на сърцето. Когато изхождате от сърцето, борбата между доброто и злото не съществува. Реалността на сърцето ги трансцедира. Сърцето не се противопоставя на тъмнината. Съзнанието, основано на сърцето, се базира на приемането на всички и всичко, което е. То е такъв вид съзнание, което се е освободило от идеята, че с борба може да се разреши каквото и да било.

 

Въпреки стремежа ви към мирен, неборбен подход към реалността, вие не сте имали опитността наистина да живеете от позицията на този идеал. Всъщност сте се оказали в „междинната зона”, която е ничия територия, предхождаща навлизането ви в нова сфера на съзнанието.

 

Така сте започнали да правите всякакви „грешки”, в смисъл, че сте се върнали към начините на живот, които толкова много сте искали да освободите. Били сте много загрижени за това да промените или „преориентирате” всички хора или групи, които имат поведение или ценностна система, основана на егото. Но те са реагирали на вашите опити агресивно, често пъти без даже да разбират какво се опитвате да им предадете. Векове наред Служителите на Светлината са били преследвани като вещици, езичници или политически агитатори. Сякаш били водени от идеи, за които светът още не бил готов. Изглеждали различни, без да могат да се впишат и обикновено се сблъсквали с голяма съпротива.

 

Станало така, че сте превключили в ролята на жертви, след като в галактическите сфери доста дълго време сте играли ролята на агресори. Вашият „духовен гняв” е предизвикал гневни реакции от страна на вашето обкръжение и сте станали жертвата, изпитваща унижение, дълбока болка и безсилие. Травмата от отхвърлянето и/или изгнанието, което се е повтаряло последователно в няколко живота, оставила дълбоки следи в душата ви. Накрая сте се чувствали безсилни и нежелани. В сегашния си живот мнозина от вас чувстват умора и копнеж по дома и по един по-смислен и изпълнен с любов свят.

 

Много важно за вас е да осъзнаете, че ролята на жертвата е само една роля, която играете. Тя е една от възможните интерпретации на фактите, но е доста тясна и изопачена. Вие не сте нито жертва, нито агресор. Вие сте съзнанието на душата, която сътворява за себе си роли, които да играе за известно време.

 

Всъщност вие не сте жертва на материалистично ориентирания, егоистичен свят.

 

По същество, стълкновенията, които сте имали с агресивните и неприятелски енергии в много от вашите превъплъщения, просто огледално са отразили собствените ви привързаности към съзнанието, основано на егото, както и вашата зависимост от него. Ако търсите резултати по пътя на борбата, към вас обратно ще се върне енергията на борбата. Това е вашата собствена енергия, която се връща към вас! Това е единственото значение на кармата.

 

Тенденцията да се борите със „злото” идва от вярването ви, че злото е извън вас и трябва да бъде изхвърлено от реалността. Духовната покана към вас, Служителите на Светлината, винаги е била във всички ваши превъплъщения да осъзнаете и приемете вашата тъмна страна като разберете нейната роля и предназначение.

 

Най-дълбоката покана е да простите на себе си и да си върнете невинността. Вие сте невинни и винаги сте били такива. Можете ли да наистина да разберете това? Ако да, повече няма да искате да променяте света или да се борите с несправедливостта. Ще ви се прииска да играете, да се забавлявате и да се радвате на всеки момент от своя живот и просто да бъдете тези, които сте, като споделяте това с другите.

Когато вие, Служителите на Светлината, се освободите от идеята, че трябва да се борите за нещо или за някого, повече няма да срещате противопоставяне от страна на „външния свят”, обществото или другите хора като цяло, за това, че сте различни. Вие няма да искате повече да променяте и каквото и да било и в резултат на това няма да срещате съпротивление. Ще знаете, че сте желани, че вашият принос към тази реалност е стойностен и че другите ви ценят.

 

Когато напълно се освободите от съзнанието, основано на егото, ще знаете, че сте се избавили от преследванията или външните заплахи. Вие ще сте се издигнали над ролите на жертвата и агресора – така вашето пътешествие ще извърши един пълен кръг. Ще се освободите от кармичното бреме и ще бъдете напълно свободни да сътворявате всичко, което пожелаете.

 

Вие сте на границата на раждането на новото съзнание. Това е вид съзнание, което е напълно освободено от необходимостта да контролира или притежава каквото и да е. То е освободено от страха. Това е Христовото съзнание.

 

Когато аз, Йешуа, живях на Земята, исках да ви кажа, че духовността не е във войната между светлината и тъмнината. Тя е в намирането на онова ниво на осъзнаване, което се издига над добро и зло, от висотата на което можете да разберете и приемете всичко. „Божието царство е вътре във вас”. Всичко, което ви е нужно, се намира вътре във вас. Мирът, радостта и спокойствието са ваши, когато истински осъзнаете кой сте – Божествено същество във физическа форма.

 

И единствено когато осъзнаете, че сте тук, за да трансформирате и излекувате себе си, нещата действително ще започнат да се променят за вас, а като страничен ефект и за хората около вас. Светът е такъв, какъвто е, и най-висшето, което можете да направите за него, е просто да го обичате такъв, какъвто е. Обичайте и забелязвайте красотата на всяко едно същество, което пътува в този план на реалността.

 

Много от вас са развълнувани от моята енергия, енергията на Йешуа или Христос. Това е така, защото ние сме от един род. Аз съм просто Служител на Светлината, освободил се от бремето на кармичните връзки и с високо ниво на разбиране на самия себе си. Моята енергия ви докосва, защото знаете, че това е енергията, към която сте се устремили. Христовата енергия е енергията на вашия собствен Аз от бъдещето

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук